Collection: Isao Suzuki, Masahiko Togashi, Hideo Ichikawa, Akira Shiomoto